Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00


Mgr. Šomodiová Jana - vedúca ekonomickej správy

Mail:somodiova@spravasbdii.sk

Tel.: 02/48 274 254


Vrbinkovičová Dana - ekonomický správca

Mail:vrbinkovicova@spravasbdii.sk

Tel.: 02/48 274 505


Listoferová Janka - ekonomický správca

Mail: listoferova@spravasbdii.sk

Tel.: 02/48 274 222


Zápalová Klaudia - ekonomický správca

Mail: zapalova@spravasbdii.sk

Tel.: 02/48 274 509