Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00


Ing. Viera Krumpolcová

Mail:krumpolcova@spravasbdii.sk

Tel: 02/48 274 218


Ing. Michal Valentíni

Mail:valentini@spravasbdii.sk

Tel: 02/48 274 234