Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00


Pammer František - vedúci technickej správy 

Mail:pammer@spravasbdii.sk

Tel: 48 274 221


Kratochvíl Pavel - technický správca

Mail:kratochvil@spravasbdii.sk

Tel: 02/48 274 254


Tatiana Serbin - technický správca

Mail:spravca3@spravasbdii.sk>

Tel: 02/48 274 279


Ing. Jozef Stanko - technický správca

Mail:Spravca4@spravasbdii.sk

Tel: 02/48 274 505