Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01, Bratislava

Stránkové hodiny: Utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00

Štvrtok 13:00-17:00

Sídlo:
Správa domov SBD Bratislava II
Strojnícka 8
827 01 Bratislava
 
Stránkové hodiny:
Utorok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok 13:00 - 17:00